Pojištění odpovědnosti za škodu je tady zejména pro vaši vlastní ochranu

Nabídka pojišťovacích produktů na trhu je velmi rozsáhlá. Proto neškodí, se v nich naučit orientovat. Mnoho pojištění vám totiž pomůže řešit konkrétní životní situace, do kterých se můžete velice jednoduše dostat, a to mnohdy bez vlastního přičinění. Takové případy kryje například pojištění, o kterém se budeme bavit v tomto článku.

Pojištění zaměstnance

Škoda může velice snadno vzniknout zaměstnavateli z vaší strany v rámci výkonu vašeho povolání. Proto se vyplatí pro tyto případy pojistit. Proč? Třeba proto, že ve firmách se často pracuje s drahým zařízením, které v případě poškození nemusí být schopen jednotlivec uhradit.

Proto třeba taková pojišťovna ERGO nabízí hned několik druhů tohoto pojištění. Jednak je to varianta Standard, která je jednodušší, protože ji nezajímá druh pracovní činnosti, ale je nutné si uvědomit, že se již nevztahuje na škodní události, které mohou vzniknout při řízení dopravního prostředku nebo obsluhy stroje. Toto řeší varianty:

  • Řidič
  • Řidič PLUS

V tomto případě se jedná o pojištění, které pokrývá třeba škody způsobené na automobilu, jež má zaměstnanec v užívání. Může to být ale celá řada dalších pojistných událostí. Varianta Řidič PLUS je rozšířenou verzí vhodnou pro zaměstnance, kteří využívají služební vůz také pro soukromé účely.

Proč by měl být zaměstnanec pojištěn?

Z celkového pohledu se na to můžeme dívat tak, že pojištění zaměstnance hradí případné škody, které jsou způsobeny zaměstnavateli. Je potom potřeba se důsledně podívat vždy na podmínky takového pojištění, jaké má případné výjimky. V případě již zmíněné ERGO pojišťovny má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli mnoho zřejmých výhod. Patří sem třeba jednak obecně široký rozsah pojistné ochrany, ale také nízká spoluúčast a zároveň platnost po celém světě. Nabídky pojišťoven může využít výhodně také zaměstnavatel, kde lze získat při pojištění zaměstnanců hromadnou slevu.

Napsat komentář